Skip to main content
 • คำแนะนำวิธีการใช้ตัวปรับสายรัดหน้ากาก

  วัสดุที่ใช้: โฟม ฟิล์มพลาสติกป้องกันฝ้า สายรัดยืดหยุ่น ตัวปรับ

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็ม

  คำ ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกบั ClearMask™

   

  Step_1.png

  ขั้นตอนที่ 1

  ทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

  unnamed.png

  ขั้นตอนที่ 2

  นำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบโปร่งใส ClearMask™ ชนิดใช้ครั้งเดียวออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วลอกแผ่นป้องกันที่ติดอยู่ฝั่งที่หันออกด้านนอกออกจากหน้ากาก สำหรับรุ่นที่ใช้ในทางการแพทย์ ไม่จำเป็นต้องลอกชั้นป้องกันออก ตรวจสอบว่ามีการชำรุดเสียหาย การฉีกขาด รู หรือการปนเปื้อนใด ๆ หรือไม่ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายหรือการปนเปื้อนใด ๆ

  Step_3.png

  ขั้นตอนที่ 3

  จัดตำแหน่งหน้ากากในมือโดยให้ส่วนที่เป็นโฟมหันเข้าหาตัว และให้ส่วนที่เป็นร่องสำหรับจมูกอยู่ด้านบนและหันไปทางปลายนิ้วของคุณ สวมหน้ากากลงบนหน้าโดยให้จมูกของคุณพอดีกับร่องสำหรับจมูก และให้คางของคุณแนบไปกับชิ้นส่วนของโฟมที่อยู่ด้านล่าง

  Step_3.5.png  
  Step_4.png

  ขั้นตอนที่ 4

  ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่สายรัดด้านบนและด้านล่าง แล้วดึงสายรัดมาครอบศีรษะ โดยสายรัดด้านล่างจะอยู่ที่บริเวณฐานศีรษะใต้หู ส่วนสายรัดด้านบนจะอยู่สูงขึ้นไปที่ด้านหลังศีรษะเหนือหู อย่าให้สายรัดไขว้สลับกัน

  Step_5.png

  ขั้นตอนที่ 5

  ใช้ตัวปรับสายรัดหน้ากากที่อยู่ด้านหลังเพื่อปรับหน้ากาก โดยดึงเข้าหาตัวเพื่อรัดให้แน่นหรือดึงออกจากตัวเพื่อคลายสายรัด

  Step_6.png

  ขั้นตอนที่ 6

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากรัดแน่นพอดีและมีการสัมผัสโดยตรงระหว่างใบหน้าและโฟมโดยมีช่องว่างน้อยที่สุด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้สัญญาณหรือแสดงท่าทางเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือขีดข่วนที่ส่วนขอบของหน้ากาก

   

  การถอดตัวปรับสายรัดหน้ากาก

  Removal_Step_1.png

  ขั้นตอนที่ 1

  ทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

  Removal_Step_2.png

  ขั้นตอนที่ 2

  ถอดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบโปร่งใส ClearMask™ โดยดึงสายรัดขึ้นแล้วเอาออกจากศีรษะ คลายตัวปรับสายรัด หากจำเป็น

  Removal_Step_3.png

  ขั้นตอนที่ 3

  ค่อย ๆ  ดึงหน้ากากออกจากใบหน้าอย่างช้า หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนด้านหน้าของหน้ากากหรือส่วนใด ๆ ของหน้ากากที่มีของเหลวกระเด็นใส่

  Removal_Step_4.png

  ขั้นตอนที่ 4

  กำจัดทิ้งหน้ากากตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยสำหรับขยะติดเชื้อในประเทศ

   

   

  หน้ากากผ่าตัดแบบใส ClearMask™ ตรงตามข้อกำหนด CE Marking เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ Class I ภายใต้ระเบียบอุปกรณ์การแพทย์แห่งสหภาพยุโรป (2017/745) และสามารถใช้ได้ในโรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน และการตั้งค่าอื่นๆ